Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om hvilke af dine oplysninger, der indsamles og behandles af Lindorff.

Når Lindorff registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataforordningen orientere dig om følgende:

  1. Hvem, der er dataansvarlig
  2. Hvorfor Lindorff behandler oplysninger om dig
  3. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til
  4. Din brug af Lindorff.dk samt www.lindorff24.dk
  5. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Lindorff har registreret om dig
  6. Hvordan du kan klage over Lindorffs behandling af dine oplysninger

                                                                                                           

 

1. Lindorff som dataansvarlig

Lindorff Danmark A/S (Lindorff) er dataansvarlig for de oplysninger, som Lindorff behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig

a. Indsamling og registrering af oplysninger 
Lindorff indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle de sager, Lindorff har i administration eller som Lindorff har købt. Det er fx oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres i Lindorff med henblik på administration og rådgivning, og kan indgå i markedsføringsmateriale i anonymiseret form.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Lindorff, kan Lindorff modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Dette er eksempelvis tilfældet, når Lindorff indhenter historiske oplysninger ved tidligere kreditorer om fx tidligere adresser, eller fundamenter. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere de næste tiltag i sagsbehandlingen.

Lindorff indhenter og registrerer endvidere oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter Lindorff oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis du ejer en sådan. Endvidere indhenter Lindorff oplysninger fra DMR (Det centrale motorregister) om din bils ejerhistorik. Dette sker alene i forbindelse med uenighed om, hvem der har stået som ejer af en bil på et givet tidspunkt.

b. Særligt om følsomme personoplysninger 
Har du givet oplysninger om personskade eller andre følsomme personoplysninger til Lindorff, vil disse alene blive registreret med dit samtykke. Oplysningerne vil blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.

c. Brug af din e-mail adresse  
Har du sagt ’ja’ til at modtage meddelelser fra Lindorff digitalt via ’min side’ på www.Lindorff.dk, bruger Lindorff din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra Lindorff. Du kan til enhver tid meddele Lindorff, hvis du ikke ønsker at modtage denne e-mail. Enten ved at logge ind på www.Lindorff.dk/minside, eller ved at ringe til os på 76 28 28 28. Du kan også være tilmeldt som digital kunde via e-boks. Læs mere om det at være digital kunde i Lindorff på www.Lindorff.dk.

Lindorff bruger kun din e-mailadresse til at sende dig materiale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele Lindorff, hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra Lindorff på e-mail ved at ringe til os på 76 28 28 28. 

d. Sletning 
Lindorff opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lindorff at opbevare oplysningerne. 

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt videregiver Lindorff ikke dine personoplysninger, da Lindorff i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. Lindorff behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

a. Lindorff kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Lindorff har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, såfremt den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål, og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

b. Desuden videregiver Lindorff i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

c. Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Lindorff oplysning om dit CPR nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Lindorff kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

d.Betaler du en eller flere af dine sager via Betalingsservice, videregiver Lindorff det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

e. Misligholder du dine forpligtelser over for Lindorff, kan Lindorff indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Din brug af Lindorff.dk

a. Registreringer på www.Lindorff.dk 
Lindorff registrerer persondata på www.Lindorff.dk for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller indgår en afdragsordning på www.Lindorff.dk, registrerer Lindorff de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer.

Lindorff anvender i et vist omfang ’cookies’. Den til enhver tid gældende cookie-politik vil være at finde på www.lindorff.dk

b. Datasikkerhed på www.Lindorff.dk 
Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.Lindorff.dk, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til Lindorff. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til Lindorff, skal du dog være opmærksom på, at Lindorff ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

5. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Lindorff har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Lindorff har registreret om dig, og hvilke oplysninger Lindorff videregiver om dig. Aktindsigt kan bestilles ved at udfylde dette skema, og fremsende det til dpo.denmark@lindorff.com.

Såfremt du beder om aktindsigt på vegne af en anden, skal du vedlægge en underskrevet fuldmagt, som du kan hente her.

Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger.  Lindorff kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse, såfremt henvendelsen er gentagen og grundløs. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker. Du kan til enhver tid skrive til os eller henvende dig til: 

Lindorff Danmark A/S
Langmarksvej 57 D
8700 Horsens

6. Klage over Lindorffs behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med Lindorffs behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K.

7. Klage over Lindorffs virke som inkassovirksomhed i øvrigt

Hvis du er utilfreds med Lindorffs behandling af din sag uden at dette er direkte relateret til vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: 

Politiet
Administrativt Center Vest
Att.: Tilladelser og bevillinger
Postboks 1088
7500 Holstebro 


Cookiepolitik

Som de fleste interaktive websteder bruger vi cookies for at give dig en bedre service og for at forstå, hvem du er, og hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Disse cookies bruges til overvågning af trafik og optimering af indhold. Ved at besøge vores websteder accepterer du, at vi bruger dine personlige oplysninger.


Vilkår og betingelser

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set, ejes helt og aldeles af Lindorff.

Ved at tilgå og gøre brug af www.lindorff.com accepterer du følgende vilkår og betingelser:

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set, ejes helt og aldeles af Lindorff.

Alle rettigheder forbeholdes.

Du må gerne opbevare uddrag af Lindorffs hjemmeside på din computer og lave udskrifter af disse, men udelukkende til personlig, ikkekommerciel brug.

Du må gerne bruge og distribuere nødvendige mindre uddrag af vores websted ved linkning til siderne eller ved linkning via internetsøgetjenester.

Enhver anden form for brug, kopiering, oversættelse, bearbejdelse, disposition eller anden form for ændring, distribuering eller opbevaring af dette websted eller dele heraf, uanset form og måde, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lindorff.

Selvom vi omhyggeligt sørger for at præsentere nøjagtige og opdaterede oplysninger, accepterer vi ikke noget juridisk ansvar for fejl, udeladelser eller misvisende erklæringer eller for følgerne af nogen handling, der sker som følge af visning af indholdet på dette websted.

Vær opmærksom på, at vi endvidere fraskriver os ethvert ansvar og erstatningsansvar for det indhold og de praksisser for datafortrolighed, der findes på de websteder, vi har links til.

Ændringer i denne politik: Hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer i forhold til vilkårene for brugen af dette websted, offentliggør vi disse ændringer med det samme på denne side. Læs jævnligt vores fortrolighedspolitik.